Gestió de l'AMPA

L'AMPA és gestionada per la Junta que està formada per: president/a, tresorer/a i secretari/a i per diversos vocals que formen part de comissions de treball.

La junta es reuneix un cop aproximadament cada més i mig per informar i coordinar les tasques de les comissions i tractar nous temes i/o problemes que s'hagin plantejat.

Qualsevol pare o mare de l'escola pot formar part de les comissions i pot presentar la seva candidatura per a ser membre de la Junta.

Tots els pares i mares de la Junta fan les tasques de manera voluntària i no remunerada.

Així mateix si no podeu o no voleu formar part de la Junta però voleu col.laborar en tasques puntuals com ara la festa del pare coll, podeu enviar les vostres dades de contacte a l'adreça

 

Qui som? 

Aquí teniu els nostres noms i correus electrònics per si us interessa contactar amb nosaltres. 
 

Presidenta Amèlia Galera
Secretaria  Ester Sánchez
Tresorera Montse Riera -
Gestió financera Sílvia Gómez -
Coordinadora de festes Marga Riera
Coordinadora de cultura Aida Pubill
Coordinadores d'esports Noemí Romero/ Marisol Vázquez
Coordinador reciclatge de llibres  Ester Sánchez  
Vocals Sònia Hernandez, Eduard Rubio, Noemí Roermo  
  Imma Torecillas, Jordi Espinal, Ester Sánchez,  
  Silvia Temporal, David Moreno,  Mercè Bacardit,  Manolo Gutierrez  
Vist: 1538

"Tot està per fer i tot és possible." Miquel Martí i Pol