Què és l'AMPA FEDAC Manresa?

L'AMPA és una associació sense ànim de lucre, que es regeix per uns estatuts propis i que està construïda per les mares i els pares amb fills estudiants en el col·legi.

Qualsevol mare o pare dels alumnes de l'Escola pot associar-se a l'AMPA. Per això cal pagar una quota fixada a l'any i complir els estatus acordats.

 

Què fa l'AMPA?

 • Organitza i fa el seguiment de les activats coescolars.
 • Organitza la festa del Pare Coll i el carnestoltes.
 • Col·labora en la festa de la castanyada i en la visita del patge reial per als alumnes de primària.
 • Col·labora en la festa de les orles dels alumnes de batxillerat
 • Organitza xerrades de formació adreçades a pares i mares
 • Participa en el consell escolar de l'escola amb un representant.
 • Atén i canalitza de les inquietuds dels pares i mares relacionades amb l'escola a través del consell escolar i de reunions periòdiques amb l'equip directiu de l'escola.
 • Gestiona la socialització de llibres (projecte en desenvolupament).

 

 

Objectius Generals

 Els objectius de l'AMPA són:

 • Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i alumnes del centre. També als seus òrgans de govern i de participació en tot el que es refereix a l'educació de llurs fills.
 • Facilitar la col·laboració del centre en l'àmbit cultural, social, esportiu i econòmic del nostre entorn.
 • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el consell escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
 • Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l'específic de la responsabilització en l'educació familiar.
 • Promoure i realitzar tots mena d'activitats esportives orientades.
 • Vetllar per una educació cristiana dels alumnes i pel manteniment del caràcter propi del centre.

 

 

 

Vist: 1605

"Tot està per fer i tot és possible." Miquel Martí i Pol